Önkormányzati pályázatok

1.pályázat Önkormányzatok részére

KEHOP-5.2.9

A közép-magyarországi régió önkormányzatai is pályázhatnak épületenergetikai korszerűsítésre!
KEHOP-5.2.9 Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára

Keretösszeg: 10 milliárd Ft

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. június 15-től 2018. június 15-ig folyamatosan lehetséges. Ezen időszak alatt az első értékelési határnap 2016. június 29.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: max. 200 db

Megvalósítás

Szakmai célt szolgáló tevékenységek


Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása


Napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához.


Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50, maximum 250 millió Ft lehet.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.

Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/kehop-529-plyzatos-pletenergetikai-felhvs-a-kzp-magyarorszgi-rgi-teleplsi-nkormnyzatai-szmra

Amennyiben szívesen pályázna, kérjük írjon nekünk az partner@napelemszereles.net e-mail címre vagy hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 203 824 834-es telefonszámon! Segítünk Önnek a pályázatírásban a tervezésben és a kivitelezésben is.2. Pályázat Önkormányzatok részéreÖnkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15

Megjelent az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívás, melynek célja az önkormányzatok épületállományának energetikai szempontú fejlesztése és a megújuló energiaforrások használatának

Keretösszeg: 59,881 milliárd Ft

A támogatás maximális mértéke: 100%

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. április 22-től 2016. szeptember 30-ig lehetséges.

Önállóan támogatható tevékenységek

Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által
Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése
Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése
Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából
Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése
Fosszilis- vagy vegyes- (fosszilis és megújuló egyaránt) vagy tisztán megújuló energiaforrásokból táplálkozó helyi közösségi fűtőműre, vagy hulladékhőt hasznosító rendszerre való csatlakozás megteremtése
Megyei önkormányzati konzorciumvezetői szinten összefogott és koordinált, a helyi önkormányzati konzorciumi tagok Fenntartható Energia Akciótervének (SEAP) felülvizsgálata illetve átdolgozása Fenntartható Energia és Klíma Akciótervvé (SECAP) vagy a saját SECAP-juk kidolgozása és/vagy a megye területén működő Helyi Fejlesztési Stratégiával rendelkező vidékfejlesztési közösségek SECAP-jainak összefogása


Támogatást igénylők köre

Helyi önkormányzatok kivéve a megyei jogú város önkormányzatát

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség


2. Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében TOP-3.2.2-15

A felhívás célja a megyei, települési, illetve nemzetiségi önkormányzatok tulajdonában lévő intézmények, épületek, illetve infrastrukturális létesítmények saját (közcélú) energiaigényének kielégítése megújuló energiaforrásokból nyert energiával, amennyiben az egyes beruházások a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (a továbbiakban: ÜHG) kibocsátás csökkentését szolgálják, továbbá a fejlesztések eredményeképpen helyi termelési folyamatok indulhatnak be és így közvetetten új munkahelyek jönnek létre.

Keretösszeg: 29,266 milliárdFt.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. április 22-től 2016. szeptember 30-ig lehetséges.

A támogatás maximális mértéke: 100%

Önállóan támogatható tevékenységek

Saját (közcélú) fűtési, hűtési, villamos energia igény kielégítése biomassza alapú megújuló energiával
Saját (közcélú) fűtési, hűtési, villamos energia igény kielégítése geotermikus energiával
Napenergia alapú villamos erőművek létrehozása saját (közcélú) villamosenergia-igény kielégítése céljából


Támogatást igénylők köre

Helyi önkormányzatok kivéve a megyei jogú város önkormányzatát (GFO 321)
A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség

Forrás: https://www.palyazat.gov.hu


Amennyiben szívesen pályázna, kérjük írjon nekünk az partner@napelemszereles.net e-mail címre vagy hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 203 824 834-es telefonszámon! Segítünk Önnek a pályázatírásban a tervezésben és a kivitelezésben is.

Honlap készítés