Napelem rendszer kisokos

A Napelem: 

 

A standard kristályos napelemes modul több napsugárzás érzékelőből
áll, amelyeket külön ágakká kapcsolnak össze. Soros kapcsolásnál a
cella elülső érintkezőjét (negatív pólus) mindig a következő cella hátoldali
érintkezőjével (pozitív pólus) forrasztják össze. Ez növeli a modul
feszültségét. Párhuzamos kapcsolásnál az áramerősség nő.
Az elülső oldalon több ágat együttesen üveglappal, a hátoldalon Tedlar
® fóliával vákuumban EVA-fóliává laminálnak. A modul így legalább
20 évre védett a mechanikai igénybevételekkel szemben.
A hátoldalra szerelt csatlakozódobozban az egyes elemágak keresztirányú
összekötőit összevezetik és csatlakoztatják a bypass-diódákhoz.
Minden ágat saját bypass-dióda biztosít, hogy az egy cellára eső
árnyékok esetén elkerüljék a túlmelegedésből (hot spot) eredő károkat.
Ezáltal a modul minimális teljesítményét is korlátozzák. A modulok
csatlakoztatása a telepítést biztonságossá és egyszerűvé tevő érintés-
és polaritás védett csatlakozódugókkal történik. A legtöbb modult
a könnyű telepítés érdekében a stabilitási követelményektől függően
alumínium kerettel látják el, ami max. 5400 Pa nyomó és húzó igénybevételt
tesz lehetővé a modulon. A terheléselosztás sokféle lehetősége
nagyobb szerelési szabadságot biztosít, így az üveg feszültség
miatti törése szinte kizárt.

 

2.rész  2019.01.20

 


A napelem rendszerek évenkénti ellenőrzése miért is fontos?:

Leromlás (degradáció)
A félvezető elektromos paramétereinek – jelen esetben a hatásfok –
öregedésből eredő változását leromlásnak (degradáció) nevezzük.
A napelemek esetében a vizsgált időszak max. 25 év, amely idő alatt
a korszerű standard napelem-modul teljesítményvesztesége mintegy
10 – 15 % (≤0,5 %/év).
E romlásért lényegében a fotóreakció által kiváltott rekombinációs
effektusok felelősek, amelyek során a bór elveszti pozitív töltésű lyukát,
és negatív töltésű ionná alakul. Ezáltal oxigént vonz magához,
amely kötést létesít a bórral és a szilíciummal.
A leromlás (degradáció) azonban nem azonos a teljesítményveszteséggel.
Ennek többnyire egyszerűbb okai vannak: elszennyeződött
fedőüveg, elemek leárnyékolása lerakódások és mohaképződés által,
különösen a peremterületeken, részleges leárnyékolás a növényzet
növekedése miatt vagy barnulás (a beágyazásra szolgáló polimer sárgulása).

3.rész

PERC technológia

 


PERC (Passivated Emitter and Rear Cell) technológia lényege, hogy a cellák hátlapjára egy dielektromos alumínium vezetőréteget visznek fel, ami segít a cellán hasznosítatlanul áthaladó – és eddig a lamináló fóliában elnyelődött – fény egy részét visszatükrözni, visszavezetve azt az áramtermelés folyamatába. Ezáltal ugyanazon a felületen kb. 6%-kal magasabb hozamot érhetünk el. A PERC technológiával az elért teljesítmény növekedés mellett a hosszúhullámok jobb abszorpciója alakul ki.A dielektromos réteg hatékonyan tükrözi vissza az 1000 nm-nél hosszabb hullámhosszúságú infravörös fénysugarakat, így azok „hasznosíthatóvá” válnak. A hajnali, alkonyati vagy felhős időszakban inkább a nagyobb hullámhosszúságú fénysugarak vannak jelen, és mivel ezeket a PERC napelem jobb hatékonysággal tudja hasznosítani, ezekben az időszakokban nagyobb teljesítményt ad le, mint hagyományos társai.Ezeknek a tulajdonságainak köszönhetően a PERC napelem reggel hamarabb kezd üzemelni és alkonyatkor tovább dolgozik. A direkt napsütéses időszakokban magas hőmérsékletnél – déli időszakban – is hatékonyabb hagyományos társainál, mivel az infravörös sugarak egy részét is képes hasznosítani. Egy napi termelési diagramot tekintve nagyobb hozamot képes produkálni az egész nap folyamán.

2023.01.07

Napenergia plussz program 2024

 

 A Napenergia Plusz Program hivatalos pályázati felhívását 2023. december 4-és este tették közzé.

A pályázati felhívást itt lehet letölteni:https://napenergiaplusz.nffku.hu/

2024. január 15 én indul


Kik vehetik igénybe a programot?

Saját tulajdonú lakóingatlannal rendelkező magánszemélyek (résztulajdon is lehet)
Haszonélvezeti joggal rendelkező magánszemélyek
Lízingszerződéssel rendelkező magánszemélyek
Csak magyar adóazonosító jellel rendelkező személyek pályázhatnak.

Ki nem pályázhat?

akinek lejárt 60 napot meghaladó adó vagy köztartozása van (kivéve ha fizetési halasztás, vagy részletfizetés engedélyezett)
ha az ingatlan vállalkozás székhelye, telephelye, fióktelepe
ha az ingatlan tulajdonosai között vállalkozás is van


Milyen ingatlannal lehet pályázni?

családi ház
ikerház, sorház – jogilag és energetikailag is önálló egységet képező épület/épületrész
max. 6 lakásos társasház


Mire lehet igénybe venni a Napenergia Plusz Programot?

Napelem rendszer + energiatároló létrehozására.
Ezen belül az inverter mérete minimum 4kW, de maximum 5kW lehet.
Az akkumulátor mérete minimum 7,5kWh, de maximum 10kWh lehet.
A napelemek össz. teljesítménye pedig maximum az inverter méretének a 120%-a. (Ez 5kW inverter esetén 6kWp napelemet jelent.)

Mi a támogatás mértéke?

Maximum támogatási összeg: 5.000.000 Ft.
A támogatás mértéke: maximum 66%, tehát a támogatott napelem rendszer és a hozzá kapcsolódó energiatároló bruttó ára nem haladhatja meg a bruttó 7.575.000 Ft-ot.
Maximum 15.160 projekt támogatható.

Kötelező vállalások

önerő,
igénybejelentés,
csatlakozási engedély megszerzése,
szolgáltatóval új szerződés aláírása

Honlap készítés